Dergiler

Yazılarına tam metin olarak erişilebilen Türklük Bilgisi dergileri… (Fırsat buldukça listeyi genişletmeye çalışıyorum)
(alfabetik)

 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sos.Bil.Enst. Sosyal Bilimler Dergisi
 2. Ağız Araştırmaları Dergisi-Diyalektolog
 3. Akademik Bakış Dergisi
 4. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi
 5. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
 6. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
 7. Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi
 8. Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi
 9. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 10. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 11. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 12. Bilig Dergisi
 13. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 14. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi (Acta Turcica)
 15. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 16. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
 17. Dil Araştırmaları Dergisi
 18. E.Ü. Türk Dün. Araşt. Enst. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 19. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 20. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 21. Gazi Türkiyat/Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
 22. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 23. History Studies
 24. İ.Ü. Dilbilim Dergisi
 25. İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
 26. Journal of Language and Linguistic Studies
 27. Journal of World of Turks
 28. Karadeniz Araştırmaları Dergisi
 29. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
 30. Milli Folklor Dergisi
 31. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
 32. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 33. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 34. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
 35. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 36. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 37. TDK Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
 38. TDK Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
 39. TDK Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
 40. Turkic Languages (Lars Johanson)
 41. Turkish Studies
 42. Türk Dili Dergisi
 43. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
 44. Türk Tarih Kurumu Belgeler
 45. Türk Tarih Kurumu Belleten
 46. Türkiyat Mecmuası
 47. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
 48. Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
 49. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 50. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 51. Uluslararası TEKE Dergisi
 52. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi