Kimlik

Doç.Dr. Levent KURGUN, ilk öğrenimini Denizli Gazi İlkokulu’nda, orta öğrenimini Denizli Pamukkale Ortaokulu ve Denizli Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek öğrenimine başladı. 1994 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl, önce, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimi görmeye hak kazandı, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın açmış olduğu yüksek lisans programına dâhil oldu.
15.04.1996 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında Denizli İli Yerleşim Yerleri Adları adlı yüksek lisans tezi ile bilim uzmanı unvanı aldı. 19.02.1997 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın açmış olduğu doktora programına başladı. Daha sonra çalışmalarına Yeni Türk Dili alanında devam etti. 14.11.2002 tarihinde Denizli İli Yer Adları adlı teziyle bilim doktoru oldu. Temmuz 2003 – Ocak 2004 tarihleri arasında askerlik görevini tamamladı.
2003 yılı başında Öğretim Görevlisi kadrosuna, Ekim 2004’te ise Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
Halen Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Doçent unvanı ile adbilim ve dil üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
Evlidir ve iki çocuk babasıdır.
ÇALIŞMALAR
TEZLER
Denizli İli Yerleşim Yerleri Adları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı basılmamış yüksek lisans tezi, Denizli, 1997, IX + 110 s.
Denizli İli Yer Adları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı basılmamış doktora tezi, Denizli, 2002, XXI + 840 s.
A- Makaleler
15• Kurgun, Levent. Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında: İtibarî Adlar. Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 10, No. 2 (2018), s.5-14.
14• Kurgun, Levent. Bir İhtilacname Hakkında. Türük International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, 2018, 6, S. 14, s.60-75.
13• Kurgun, Levent. (Turgut Tok ile birlikte) Koyun Atlatma Geleneği (Koyunu Suya Çekme). Prof. Dr. İsmail Çetişli Hatıra Kitabı. Akçağ Yayınları, Ankara, 2016 (kitap bölümü)
11• Kurgun, Levent. A Study on Sleepy and Sleepless Words, Prof.Dr. Önder GÖÇGÜN’e Armağan, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli, 2013, s.807-812.
10• Kurgun, Levent. Özel Adlar ve Sözlük Birimleri Üzerine, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI/2 (Kış 2011), s.293-307 , 2011
9• Kurgun, Levent. Über die Bedeutungsverschlechterung / Bedeutungsverbesserung vom Aspekt eines Wortes. Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol 3, No 3. (2011), s.257-264 , 2011
8• Kurgun, Levent. Özel Ad- Cins Ad Hakkında. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (Haziran 2010), s.102-110
7• Kurgun, Levent. Yer Adlarının Sınıflandırılmasında Aktarma Adlar, Tanımlayıcı Adlar Meselesi, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (Mart 2009), ss. 74-80, 2009
6• Kurgun, Levent. Pamukkale Adına Dair, Arayışlar, Isparta, s. 189-193, 2008
5• Kurgun, Levent. İstermisinizmi? İster misiniz mi?. Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Karaman Valiliği Yayınları, 2007, s. 179-183 , 2007
4• Kurgun, Levent. Denizli İlinde Boy Adlarından Kaynaklanan Orun Adları. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 39, s.33-42, Ankara , 2006
3• Kurgun, Levent. Türkçe Yer Adlarının Kullanımı ve Yazılışı. Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Karaman Valiliği Yayınları, 2005, s. 287–293. , 2005
2• Kurgun, Levent. Yer Adının Yapısı Hakkında. Arayışlar, S. 11, s. 145-150, 2004, Isparta. , 2004
1• Kurgun, Levent. (H.Ömer Karpuz ile birlikte) Organ Adlarından Oluşan Yer Adları. Ana Dili, S. 19, Ekim, Kasım, Aralık 2000, s. 17–26. , 2000
B- Kongreler
12• Kurgun, Levent. Honaz İlçesi Orun Adları. Honaz Sempozyumu, 26-27.11.2015, Honaz.
11• Kurgun, Levent. Dilin Gelişimi ve Değişimi Bağlamında Türkçenin Sorunsuzluğu Üzerine, V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli
10• Kurgun, Levent. Elektronik İletişim Araçları Türkçeyi Bozuyor mu?, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiriler-II, 22-24 Aralık 2011, Muğla, s.4 75-484.
9• Kurgun, Levent. Denizli Adı Üzerine, Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, 22-23 Aralık 2008-Bildiriler, s.252-258, Denizli , 2011
8• Kurgun, Levent. Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında, VI.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-24 Ekim 2008, Ankara, 2008 (makale olarak yayımlandı).
7• Kurgun, Levent. Kızılhisar/Serinhisar Yer Adlarına Genel Bir Bakış, Dünden Bugüne Serinhisar (Kızılhisar) Bildiri Metinleri 2002, Denizli, 2008, s.58-72, 2008
6• Kurgun, Levent.Türk Toponimisi Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildiriler-2, 25-27 Nisan 2007, Erzurum , s.735-747
5• Kurgun, Levent. Buldan Yöresi Yer Adları. Buldan Sempozyumu Bildirileri, 23-24 Kasım 2006, Buldan, s.153-160. , 2006
4• Kurgun, Levent. Burdur İli Orun Adlarında Oğuz İzleri. I. Burdur Sempozyumu Bildirileri, Burdur Valiliği,16-19 Kasım 2005, s.261-267 , 2005
3• Kurgun, Levent. Nesnelerine ve Kökenlerine Göre Acıpayam İlçesi Yer Adları. 1. Acıpayam Sempozyumu Bildiriler, 1–3 Aralık 2003, s. 382-407, Acıpayam , 2003
2• Kurgun, Levent. (H.Ömer Karpuz ile birlikte) Sivas İli Orun (Yerleşim Yerleri) Adları Üzerine Bir İnceleme. Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas Valiliği-Sivas Hizmet Vakfı, 15-17 Mayıs 2003, Sivas, s. 575-589 , 2003
1• Kurgun, Levent.Çivril Yer Adlarına Bir Bakış. Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu, Çivril Kaymakamlığı ve Pamukkale Üniversitesi, Çivril, 18–19 Eylül 2001, s. 159 -171 , 2001
C- Eğitim ve Araştırma
• Denizli İli Yer Adları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Projesi. Yardımcı araştırıcı, 2001–2002.
• Denizli ve Civarındaki Elyazması Eserlerin Tesbiti ve Arşivlenmesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2004FEF002
Ç- Akademik Görevler
• Kurgun, Levent. Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanlığı. 2007-2009
D- Toplumsal Katkı
• Kurgun, Levent.Denizli’de Alevilik ve Bektaşilik-1, Denizli, Akademik Sohbetler, DRT, Ocak 2008
• Kurgun, Levent.Denizli’de Alevilik ve Bektaşilik-2, Denizli, Akademik Sohbetler, DRT, Ocak 2008
• Kurgun, Levent.Denizli’de Alevilik ve Bektaşilik, Denizli, Forum, DRT, Ocak 2008
• Kurgun, Levent. Denizli Gazetesi Köşe Yazarlığı.Ocak 2008-Nisan 2008
• Kurgun, Levent.Denizli İli Yer Adları. Konferans.Denizli Türk Ocağı Şubesi, 24.04.2004
• Kurgun, Levent.Denizli’deki Yer Adları. Akademik Sohbetler, DRT, Nisan 2008
• Kurgun, Levent.Atatürk,Gençlik ve Türk Dili.Konferans, Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 15.05.2008
• Kurgun, Levent. Ahilik ve Denizli. Denizli,Forum, DRT, 03.06.2008
• Kurgun, Levent. Denizli Adı, Denizli, Tarih Defteri, DRT, 22.10.2010
• Kurgun, Levent. Geçmişten Günümüze Taşınan Kelimeler ve Yer Adları, Türkistan Gündemi, TRT AVAZ, 20.04.2013
• Kurgun, Levent. Özel Adlar, Konferans, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, Türkistan-Kazakistan, 29.11.2018