Kimlik

Doç.Dr. Levent KURGUN
ÇALIŞMALAR
TEZLER
Denizli İli Yerleşim Yerleri Adları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı basılmamış yüksek lisans tezi, Denizli, 1997, IX + 110 s.
Denizli İli Yer Adları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı basılmamış doktora tezi, Denizli, 2002, XXI + 840 s.
A- Makaleler
15• Kurgun, Levent. Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında: İtibarî Adlar. Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 10, No. 2 (2018), s.5-14.
14• Kurgun, Levent. Bir İhtilacname Hakkında. Türük International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, 2018, 6, S. 14, s.60-75.
13• Kurgun, Levent. (Turgut Tok ile birlikte) Koyun Atlatma Geleneği (Koyunu Suya Çekme). Prof. Dr. İsmail Çetişli Hatıra Kitabı. Akçağ Yayınları, Ankara, 2016 (kitap bölümü)
11• Kurgun, Levent. A Study on Sleepy and Sleepless Words, Prof.Dr. Önder GÖÇGÜN’e Armağan, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli, 2013, s.807-812.
10• Kurgun, Levent. Özel Adlar ve Sözlük Birimleri Üzerine, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI/2 (Kış 2011), s.293-307 , 2011
9• Kurgun, Levent. Über die Bedeutungsverschlechterung / Bedeutungsverbesserung vom Aspekt eines Wortes. Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol 3, No 3. (2011), s.257-264 , 2011
8• Kurgun, Levent. Özel Ad- Cins Ad Hakkında. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (Haziran 2010), s.102-110
7• Kurgun, Levent. Yer Adlarının Sınıflandırılmasında Aktarma Adlar, Tanımlayıcı Adlar Meselesi, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (Mart 2009), ss. 74-80, 2009
6• Kurgun, Levent. Pamukkale Adına Dair, Arayışlar, Isparta, s. 189-193, 2008
5• Kurgun, Levent. İstermisinizmi? İster misiniz mi?. Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Karaman Valiliği Yayınları, 2007, s. 179-183 , 2007
4• Kurgun, Levent. Denizli İlinde Boy Adlarından Kaynaklanan Orun Adları. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 39, s.33-42, Ankara , 2006
3• Kurgun, Levent. Türkçe Yer Adlarının Kullanımı ve Yazılışı. Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Karaman Valiliği Yayınları, 2005, s. 287–293. , 2005
2• Kurgun, Levent. Yer Adının Yapısı Hakkında. Arayışlar, S. 11, s. 145-150, 2004, Isparta. , 2004
1• Kurgun, Levent. (H.Ömer Karpuz ile birlikte) Organ Adlarından Oluşan Yer Adları. Ana Dili, S. 19, Ekim, Kasım, Aralık 2000, s. 17–26. , 2000
B- Kongreler
12• Kurgun, Levent. Honaz İlçesi Orun Adları. Honaz Sempozyumu, 26-27.11.2015, Honaz.
11• Kurgun, Levent. Dilin Gelişimi ve Değişimi Bağlamında Türkçenin Sorunsuzluğu Üzerine, V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli
10• Kurgun, Levent. Elektronik İletişim Araçları Türkçeyi Bozuyor mu?, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiriler-II, 22-24 Aralık 2011, Muğla, s.4 75-484.
9• Kurgun, Levent. Denizli Adı Üzerine, Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, 22-23 Aralık 2008-Bildiriler, s.252-258, Denizli , 2011
8• Kurgun, Levent. Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında, VI.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-24 Ekim 2008, Ankara, 2008 (makale olarak yayımlandı).
7• Kurgun, Levent. Kızılhisar/Serinhisar Yer Adlarına Genel Bir Bakış, Dünden Bugüne Serinhisar (Kızılhisar) Bildiri Metinleri 2002, Denizli, 2008, s.58-72, 2008
6• Kurgun, Levent.Türk Toponimisi Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildiriler-2, 25-27 Nisan 2007, Erzurum , s.735-747
5• Kurgun, Levent. Buldan Yöresi Yer Adları. Buldan Sempozyumu Bildirileri, 23-24 Kasım 2006, Buldan, s.153-160. , 2006
4• Kurgun, Levent. Burdur İli Orun Adlarında Oğuz İzleri. I. Burdur Sempozyumu Bildirileri, Burdur Valiliği,16-19 Kasım 2005, s.261-267 , 2005
3• Kurgun, Levent. Nesnelerine ve Kökenlerine Göre Acıpayam İlçesi Yer Adları. 1. Acıpayam Sempozyumu Bildiriler, 1–3 Aralık 2003, s. 382-407, Acıpayam , 2003
2• Kurgun, Levent. (H.Ömer Karpuz ile birlikte) Sivas İli Orun (Yerleşim Yerleri) Adları Üzerine Bir İnceleme. Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas Valiliği-Sivas Hizmet Vakfı, 15-17 Mayıs 2003, Sivas, s. 575-589 , 2003
1• Kurgun, Levent.Çivril Yer Adlarına Bir Bakış. Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu, Çivril Kaymakamlığı ve Pamukkale Üniversitesi, Çivril, 18–19 Eylül 2001, s. 159 -171 , 2001
C- Eğitim ve Araştırma
• Denizli İli Yer Adları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Projesi. Yardımcı araştırıcı, 2001–2002.
• Denizli ve Civarındaki Elyazması Eserlerin Tesbiti ve Arşivlenmesi Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2004FEF002
Ç- Akademik Görevler
• Kurgun, Levent. Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanlığı. 2007-2009
D- Toplumsal Katkı
• Kurgun, Levent.Denizli’de Alevilik ve Bektaşilik-1, Denizli, Akademik Sohbetler, DRT, Ocak 2008
• Kurgun, Levent.Denizli’de Alevilik ve Bektaşilik-2, Denizli, Akademik Sohbetler, DRT, Ocak 2008
• Kurgun, Levent.Denizli’de Alevilik ve Bektaşilik, Denizli, Forum, DRT, Ocak 2008
• Kurgun, Levent. Denizli Gazetesi Köşe Yazarlığı.Ocak 2008-Nisan 2008
• Kurgun, Levent.Denizli İli Yer Adları. Konferans.Denizli Türk Ocağı Şubesi, 24.04.2004
• Kurgun, Levent.Denizli’deki Yer Adları. Akademik Sohbetler, DRT, Nisan 2008
• Kurgun, Levent.Atatürk,Gençlik ve Türk Dili.Konferans, Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 15.05.2008
• Kurgun, Levent. Ahilik ve Denizli. Denizli,Forum, DRT, 03.06.2008
• Kurgun, Levent. Denizli Adı, Denizli, Tarih Defteri, DRT, 22.10.2010
• Kurgun, Levent. Geçmişten Günümüze Taşınan Kelimeler ve Yer Adları, Türkistan Gündemi, TRT AVAZ, 20.04.2013
• Kurgun, Levent. Özel Adlar, Konferans, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, Türkistan-Kazakistan, 29.11.2018